Amerikan stilindäki şlang gysgyç üpjün ediji

Amerikan stilindäki şlang gysgyç bilen üpjün ediji, awtoulag, gämi, traktor, pürküji, benzin dwigateli, dizel dwigateli we beýleki mehaniki enjamlar, şeýle hem Gurluşyk, ýangyn we beýleki meýdanlarda nebit, gaz, suwuk we rezin şlangyň bogunlarynda giňden ulanylýar. senagaty.Uly tork, ýokary tizlik we çäklendirilmedik uzynlyk aýratynlyklary bilen, uly göwrümde aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.“Heavy Duty Amerikan” görnüşli şlang gysgyjy SS200 seriýasynda we SS300 seriýasynda bar.Has giňişleýin maglumat ýa-da önüm jikme-jiklikleri üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 

Esasy bazar: Indoneziýa, Singapur, Amerika we Eastakyn Gündogardaky käbir ýurtlar


Önümiň jikme-jigi

Ölçeg sanawy

Bukja we esbaplar

Haryt bellikleri

vdÖnümiň beýany

Amerikan stilindäki şlang gysgyç üpjün edijisi, Amerikada iň meşhur şlang gysgyç dizaýnydyr.gysgyçlar kebşirlenmeýän, gysylan ýa-da biri-birine bagly gurluşy bar. şlangy berkidiji, giriş / rozetka bilen berkitmek we möhürlemek üçin niýetlenendir we daşky gurşawyň agyr şertleri gysyş amalyna ýaramaz täsir edip biler we poslama, yrgyldy, howa , radiasiýa we temperaturanyň aşa bolmagy alada döredýär

 • zolaklarda berk saklaýan we aňsat birleşýän arassa deşilen gönüburçly perforasiýalar bar
 • Gysgyçyň çyzgy görnüşi, şlanglary we ýumşak bölekleri topardaky ýerler sebäpli zeperlerden goraýan içki çyzgy bilen elýeterlidir.
 • Alamatlary, baýdaklary, ownuk gämileri we süzgüçleri ygtybarly ýerde saklamak üçin ajaýyp dizaýn.
 • NOOK.

  Parametrler Jikme-jiklikler

  1.

  Zolak giňligi * galyňlygy 12,7 * 0,6mm

  2.

  Ölçegi 10-16hemmelere mm

  3.

  Buraw ýeri -"we+"

  4.

  Nurbat 8mm

  5.

  Dişler Boş

  6.

  OEM / ODM OEM / ODM hoş geldiňiz

vdHaryt komponentleri

图片 1
大 美

vdMaterial

Bölüm No.

Material

Topar

Ingaşaýyş jaýy

Buraw

TOAG

W1

Galvanizli polat

Galvanizli polat

Galvanizli polat

TOAS

W2

SS200 / SS300 seriýasy

SS200 / SS300 seriýasy

Uglerod polat

TOAS

W4

SS200 / SS300 seriýasy

SS200 / SS300 seriýasy

SS200 / SS300 seriýasy

TOASSV

W5

SS316

SS316

SS316

vdÖnümçilik prosesi

3

vdBerkidiji tork

Maslahat berilýän mugt tork ≤1N.m, ýükleýiş momenti ≥7N.m

vdArza

Amerikan stilli şlang gysgyjy, içerde we açyk görnüşde diýen ýaly ulanylyp bilner.Güýçli yrgyldy we ýokary basyş astynda syzýan gurşawda, zyňyndylara gözegçilik, ýangyç liniýalary we wakuum şlanglary, senagat tehnikasy, motor, gämi üçin turba (şlangy ýerleşdirmek) we ş.m. ulanylýar.

美式 用途 _ 副本

 

vdHaryt sanawy

Güýçli turba gysgyç 2D goşa bolt turba gysgyjy 3German görnüşli şlang gysgyjy 4German görnüşli şlang gysgyjy 5Brit görnüşli şlang gysgyjy
Güýçli turba gysgyç Iki gezek bolt turba gysgyjy Nemes görnüşli şlang gysgyjy Tutga bilen nemes görnüşli şlang gysgyjy Iňlis görnüşli şlang gysgyjy
6 Amerikan görnüşli şlang gysgyjy Turbasy bilen 7 Amerikan görnüşli şlang gysgyjy 8 Europeanewropa görnüşli şlang gysgyjy 9Agyr görnüşli Amerikan görnüşli şlang gysgyjy 10Blue ýaşaýyş jaýy Iňlis görnüşli şlang gysgyjy
Amerikan görnüşli şlang gysgyjy Amerikan görnüşli şlang gysgyç Typeewropa görnüşli şlang gysgyjy Amerikan görnüşli şlang gysgyjy Mawy ýaşaýyş jaýy Iňlis görnüşli şlang gysgyjy
11U Bolt gysgyç 12T görnüşli turba gysgyç 13Strut kanal turbasy gysgyç Rezin bilen turba gysgyç 15Loop Hanger
U Bolt gysgyç T görnüşli turba gysgyç Strut kanal turbasy gysgyç Rezin bilen turba gysgyç Loop Hanger
16 Şar gysgyç 17Spring şlang gysgyjy 18 Rezin gysgyç 19 goşa sim şlangy köşeşdir 20Mini şlang gysgyç
Gulak şlangy gysgyç Bahar şlangy gysgyç Kauçuk gysgyç Iki simli şlang Mini şlang

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Gysgyç aralygy

  Zolak giňligi (mm)

  Galyňlygy (mm

  Bölüm No.

  Min (mm)

  Maks (mm)

  Inç

  W1

  W2

  W4

  W5

  8

  12

  1/2 ”

  8/10

  0.6 / 0.6

  TOAG12

  TOAS12

  TOAS12

  TOASSV12

  10

  16

  5/8 ”

  8/10

  0.6 / 0.6

  TOAG16

  TOAS16

  TOAS16

  TOASSV16

  13

  19

  3/4 ”

  8/10

  0.6 / 0.6

  TOAG19

  TOAS19

  TOAS19

  TOASSV19

  13

  23

  7/8 ”

  8/10

  0.6 / 0.6

  TOAG23

  TOAS23

  TOAS23

  TOASSV23

  16

  25

  1 ”

  8/10

  0.6 / 0.6

  TOAG25

  TOAS25

  TOAS25

  TOASSV25

  18

  32

  1-1 / 4 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG32

  TOAS32

  TOAS32

  TOASSV32

  21

  38

  1-1 / 2 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG38

  TOAS38

  TOAS38

  TOASSV38

  21

  44

  1-3 / 4 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG44

  TOAS44

  TOAS44

  TOASSV44

  27

  51

  2 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG51

  TOAS51

  TOAS51

  TOASSV51

  33

  57

  2-1 / 4 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG57

  TOAS57

  TOAS57

  TOASSV57

  40

  63

  2-1 / 2 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG63

  TOAS63

  TOAS63

  TOASSV63

  46

  70

  2-3 / 4 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG70

  TOAS70

  TOAS70

  TOASSV70

  52

  76

  3 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG76

  TOAS76

  TOAS76

  TOASSV76

  59

  82

  3-1 / 4 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG82

  TOAS82

  TOAS82

  TOASSV82

  65

  89

  3-1 / 2 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG89

  TOAS89

  TOAS89

  TOASSV89

  72

  95

  3-3 / 4 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG95

  TOAS95

  TOAS95

  TOASSV95

  78

  101

  4 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG101

  TOAS101

  TOAS101

  TOASSV101

  84

  108

  4-1 / 4 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG108

  TOAS108

  TOAS108

  TOASSV108

  91

  114

  4-1 / 2 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG114

  TOAS114

  TOAS114

  TOASSV114

  105

  127

  5 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG127

  TOAS127

  TOAS127

  TOASSV127

  117

  140

  5-1 / 2 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG140

  TOAS140

  TOAS140

  TOASSV140

  130

  153

  6 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG153

  TOAS153

  TOAS153

  TOASSV153

  142

  165

  6-1 / 2 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG165

  TOAS165

  TOAS165

  TOASSV165

  155

  178

  7 ”

  10 / 12.7

  0.6 / 0.7

  TOAG178

  TOAS178

  TOAS178

  TOASSV178

   

   

  Amerikan görnüşli şlang gysgyçlar bukjasy poli halta, kagyz guty, plastik guty, kagyz kartoçka plastik halta we müşderi tarapyndan taýýarlanan gaplamalar bilen elýeterlidir.

   

  * logotipli reňk gutymyz.

   

  * ähli gaplamak üçin müşderiniň ştrih koduny we belligini berip bileris

   

  * Müşderi tarapyndan taýýarlanan gaplamalar bar

   

   

   

   

   

  Reňk gutusy gaplamak:Ownuk ululyklar üçin guty üçin 100 gysgyç, uly ululykdaky guty üçin 50 gysgyç, soňra kartonlara iberilýär.

   

   

   

   

  Plastiki guty gaplamak:Ownuk ululyklar üçin guty üçin 100 gysgyç, uly ululykdaky guty üçin 50 gysgyç, soňra kartonlara iberilýär.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Poli haltakagyz kartoçkasy bilen: her poli halta gaplamakis 2-de bar,5,10 gysgyç ýa-da müşderi gaplamasy.

   

   

   

  Şeýle hem, plastmassa bölünen guty bilen ýörite bukjany kabul edýäris.Müşderä görä gutynyň ululygyny düzüň'talaplary.

   

  Garnituralar

   

  Şeýle hem, işiňize aňsat kömek etmek üçin çeýe şah hozy sürüjisini hödürleýäris.

   

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň