Poslamaýan polatdan nemes görnüşi bölekleýin kelleli şlang şkafy, perforasiýa edilmedik sazlanylýan gurçuk sürüjisi şlang gysgyjy

Bölekleýin kelleli nemes görnüşli şlang gysgyjy DIN3017 halkara standartyna laýyk geliň, 72 sagatlyk duz sepmek synagyndan geçiň we poslama garşy duruň.Bokurdak haltasy Europeanewropanyň 301/304/316 poslamaýan polatdan, takyk möhürlemek we emele getirmek, takyk dizaýn, tekiz öwrüm, hatda güýç, güýçli möhürlemek ukyby, sapaklaryň süýşmegi, uly düzediş aralygy, berkidilende birmeňzeş güýç, burulmaga garşylyk we Çydamlylyk güýji gaty ýokary.

 

vdEsasy bazar: Russiýa, Europeewropa, Amerika we käbir Eastakyn Gündogar ýurtlary


Önümiň jikme-jigi

Ölçeg sanawy

Bukja we esbaplar

Haryt bellikleri

vdÖnümiň beýany

Aýratynlyklary between arasyndaky tapawutNemes- stil eksantrik kellesi we umumy gurçuk dişli gysgyç, gurnama döwründe şlangyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin ýörite döredilendir.Çäklendirilen giňişlige ýerleşdirilip bilner we iň ýokary tork we deň paýlanan gysyş basyşy saklanyp bilner.Uzak möhletli möhür.

Önümiň artykmaçlyklary:Nemes- stil eksantrik baş önümlerinde lehim bogunlary ýok.Nemes stili bilen deňeşdirilende, duz sepmek synagy has gowy bolar we öndürijiligi DIN3017 standartyndan has ýokarydyr.

NOOK.

Önümleriň ady

Nemes görnüşi bölekleýin kelleli klipler

1.

Material W1: polat, sink bilen örtülen
W2: Poslamaýan polat, polat nurbat
W4: Hemme poslamaýan polatdan (SS201, SS301, SS304, SS316)
2. Topar Deşikli däl

2.

Zolagyň giňligi 9mm, 12mm

3.

Bandyň galyňlygy 0.6-0.8mm

3.

Gysgyç aralygy 8-12 mm çenli

4.

Gurluşy Gurçuk sürüjisi

5.

Şahadatnama Kellesi kesilen ýa-da çyzylan görnüş

6.

OEM / ODM ISO / SGS

vdKomponentler

vdMaterial

Bölüm No.

Material

Topar

Ingaşaýyş jaýy

Buraw

TOGM

W1

Aço galvanizado

Aço galvanizado

Aço galvanizado

TOGMS

W2

Seri SS200 / SS300

Seri SS200 / SS300

Aço galvanizado

TOGMSS

W4

Seri SS200 / SS300

Seri SS200 / SS300

Seri SS200 / SS300

TOGMSSV

W5

SS316

SS316

SS316

vdArza

Ulanylýan ýerler: Sowuklaýjy suw turbalaryny, howa çalşygy ulgamlaryny, dekompressiýany we basyşly ýangyç ulgamlaryny birikdirmek üçin giňden ulanylýar.

 • Nemes görnüşli şlang gysgyjyny ulanmak

vdLista de produtos

Güýçli turba gysgyç 2D goşa bolt turba gysgyjy 3German görnüşli şlang gysgyjy 4German görnüşli şlang gysgyjy 5Brit görnüşli şlang gysgyjy
Güýçli turba gysgyç Iki gezek bolt turba gysgyjy Nemes görnüşli şlang gysgyjy Tutga bilen nemes görnüşli şlang gysgyjy Iňlis görnüşli şlang gysgyjy
6 Amerikan görnüşli şlang gysgyjy Turbasy bilen 7 Amerikan görnüşli şlang gysgyjy 8 Europeanewropa görnüşli şlang gysgyjy 9Agyr görnüşli Amerikan görnüşli şlang gysgyjy 10Blue ýaşaýyş jaýy Iňlis görnüşli şlang gysgyjy
Amerikan görnüşli şlang gysgyjy Amerikan görnüşli şlang gysgyç Typeewropa görnüşli şlang gysgyjy Amerikan görnüşli şlang gysgyjy Mawy ýaşaýyş jaýy Iňlis görnüşli şlang gysgyjy
11U Bolt gysgyç 12T görnüşli turba gysgyç 13Strut kanal turbasy gysgyç Rezin bilen turba gysgyç 15Loop Hanger
U Bolt gysgyç T görnüşli turba gysgyç Strut kanal turbasy gysgyç Rezin bilen turba gysgyç Loop Hanger
16 Şar gysgyç 17Spring şlang gysgyjy 18 Rezin gysgyç 19 goşa sim şlangy köşeşdir 20Mini şlang gysgyç
Gulak şlangy gysgyç Bahar şlangy gysgyç Kauçuk gysgyç Iki simli şlang Mini şlang

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Gysgyç aralygy

  Zolak giňligi

  Galyňlyk

  Bölüm No.

  Min (mm)

  Maks (mm)

  (mm)

  (mm)

  W1

  W2

  W4

  W5

  8

  12

  9/12

  0.6

  TOPGM12

  TOPGMS12

  TOPGMSS12

  TOPGMSSV12

  10

  16

  9/12

  0.6

  TOPGM16

  TOPGMS16

  TOPGMSS16

  TOPGMSSV16

  12

  20

  9/12

  0.6

  TOPGM20

  TOPGMS20

  TOPGMSS20

  TOPGMSSV20

  16

  25

  9/12

  0.6

  TOPGM25

  TOPGMS25

  TOPGMSS25

  TOPGMSSV25

  20

  32

  9/12

  0.6

  TOPGM32

  TOPGMS32

  TOPGMSS32

  TOPGMSSV32

  25

  40

  9/12

  0.6

  TOPGM40

  TOPGMS40

  TOPGMSS40

  TOPGMSSV40

  30

  45

  9/12

  0.6

  TOPGM45

  TOPGMS45

  TOPGMSS45

  TOPGMSSV45

  32

  50

  9/12

  0.6

  TOPGM50

  TOPGMS50

  TOPGMSS50

  TOPGMSSV50

  40

  60

  9/12

  0.6

  TOPGM60

  TOPGMS60

  TOPGMSS60

  TOPGMSSV60

  50

  70

  9/12

  0.6

  TOPGM70

  TOPGMS70

  TOPGMSS70

  TOPGMSSV70

  60

  80

  9/12

  0.6

  TOPGM80

  TOPGMS80

  TOPGMSS80

  TOPGMSSV80

  70

  90

  9/12

  0.6

  TOPGM90

  TOPGMS90

  TOPGMSS90

  TOPGMSS90

  80

  100

  9/12

  0.6

  TOPGM100

  TOPGMS100

  TOPGMSS100

  TOPGMSSV100

  90

  110

  9/12

  0.6

  TOPGM110

  TOPGMS110

  TOPGMSS110

  TOPGMSSV110

  100

  120

  9/12

  0.6

  TOPGM120

  TOPGMS120

  TOPGMSS120

  TOPGMSSV120

  110

  130

  9/12

  0.6

  TOPGM130

  TOPGMS130

  TOPGMSS130

  TOPGMSSV130

  120

  140

  9/12

  0.6

  TOPGM140

  TOPGMS140

  TOPGMSS140

  TOPGMSSV140

  130

  150

  9/12

  0.6

  TOPGM150

  TOPGMS150

  TOPGMSS150

  TOPGMSSV150

  140

  160

  9/12

  0.6

  TOPGM160

  TOPGMS160

  TOPGMSS160

  TOPGMSSV160

  150

  170

  9/12

  0.6

  TOPGM170

  TOPGMS170

  TOPGMSS170

  TOPGMSSV170

  160

  180

  9/12

  0.6

  TOPGM180

  TOPGMS180

  TOPGMSS180

  TOPGMSSV180

  170

  190

  9/12

  0.6

  TOPGM190

  TOPGMS190

  TOPGMSS190

  TOPGMSSV190

  180

  200

  9/12

  0.6

  TOPGM200

  TOPGMS200

  TOPGMSS200

  TOPGMSSV200

  vdGaplamak

  Nemes şlang gysgyçlary poli halta, kagyz guty, plastik guty, kagyz kartoçka plastik halta we müşderi tarapyndan taýýarlanan gaplama bilen gaplanyp bilner.

  • logotipli reňk gutusy.
  • ähli gaplamak üçin müşderiniň ştrih koduny we belligini berip bileris
  • Müşderi tarapyndan taýýarlanan gaplamalar bar
  ef

  Reňk gutusy gaplamak: kiçi göwrümli guty üçin 100 gysgyç, uly ululykdaky guty üçin 50 gysgyç, soňra kartonlara iberilýär.

  vd

  Plastiki guty gaplamak: kiçi göwrümli guty üçin 100 gysgyç, uly ululykdaky guty üçin 50 gysgyç, soňra kartonlara iberilýär.

  z

  Kagyz kartoçkasy gaplanan poli halta: her poli halta gaplamasy 2, 5,10 gysgyçda ýa-da müşderi gaplamasynda bar.

  fb

  Şeýle hem, plastmassa bölünen guty bilen ýörite bukjany kabul edýäris. Gutynyň ululygyny müşderiniň talaplaryna görä düzüň.

  vdGarnituralar

  Şeýle hem, işiňize aňsat kömek etmek üçin çeýe şah hozy sürüjisini hödürleýäris.

  sdv
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň